Přerušení výuky od 1.3. 2021

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č.200 o přijetí krizového opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky

bude výuka na Základní škole  Pečky, p.o., Třída Jana Švermy 540 , od pondělí 1.března 2021 do 21.března 2021 přerušena.Více zde: https://zspecky.webnode.cz/aktuality/

Přerušení výuky od 1.3. 2021

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č.200 o přijetí krizového opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky

bude výuka na Základní škole  Pečky, p.o., Třída Jana Švermy 540 , od pondělí 1.března 2021 do 21.března 2021 přerušena.Více zde: https://zspecky.webnode.cz/aktualit
Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č.200 o přijetí krizového opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky

Více zde: https://zspecky.webnode.cz/aktuality/

Přerušení výuky od 1.3. 2021

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č.200 o přijetí krizového opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky

bude výuka na Základní škole  Pečky, p.o., Třída Jana Švermy 540 , od pondělí 1.března 2021 do 21.března 2021 přerušena.Více zde: https://zspecky.webnode.cz/aktuality/

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č.200 o přijetí krizového opatření v souvislosti prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky se ve dnech 1.3.-11.4.2021 přerušuje výuka v Mateřské škole Cipísková, Spojovací 42, Písková Lhota.

Informace o ošetřovném nalezne na webu ČSSZ.

https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Školné za měsíc březen bude vráceno v plné výši.

 

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č.200 o přijetí krizového opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky

Více zde: https://zspecky.webnode.cz/aktualit

MŠ Cipísková

Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

V naší Mateřské škole považujeme za důležité, aby se děti učily následovat sebe, své zájmy, své potřeby a svůj vnitřní svět. Podporujeme jejich talenty a dary, objevujeme to v čem vynikají.

Snažíme se o rozvíjení komunikačních dovedností a s láskou a úctou přistupujeme ke všem dětem. Preferujeme učení prostřednictvím hry, využíváme prožitkové, situační a sociální učení, učení nápodobou. Děti zde mají dostatek prostoru pro rozvoj tvořivosti a fantazie.

Rozvíjíme citové prožívání dětí, budujeme společně pozitivní vztah k umění, citlivost k přírodě a celému světu.

Cílem naší jednotřídky je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj a vytvořit harmonické prostředí plné pohody a klidu.

Projekt Šablony Cipísek, reg. číslo "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006306"

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Bc. Jiří Kubela

tel.: + 420 725 980 725

e-mail: gdprposouzeni@outlook.cz

Ochrana osobních údajů