INFO PRO RODIČE

úplata za školní rok 2019/2020 je 600,-kč/měsíčně (viz nástěnka v MŠ od června)

platbu prosím uhraďte nejpozději do 15.dne v měsíci na č.u. 107-5407740257/0100

děti plnící povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

MŠ Cipísková

Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

V naší Mateřské škole považujeme za důležité, aby se děti učily následovat sebe, své zájmy, své potřeby a svůj vnitřní svět. Podporujeme jejich talenty a dary, objevujeme to v čem vynikají.

Snažíme se o rozvíjení komunikačních dovedností a s láskou a úctou přistupujeme ke všem dětem. Preferujeme učení prostřednictvím hry, využíváme prožitkové, situační a sociální učení, učení nápodobou. Děti zde mají dostatek prostoru pro rozvoj tvořivosti a fantazie.

Rozvíjíme citové prožívání dětí, budujeme společně pozitivní vztah k umění, citlivost k přírodě a celému světu.

Cílem naší jednotřídky je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj a vytvořit harmonické prostředí plné pohody a klidu.

 

Projekt Šablony Cipísek, reg. číslo "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006306"

 

Ochrana osobních údajů