PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

                               6,30 - 16,00 hodin

 
 

 

ORGANIZACE DNE

6,30 - 8,30         Postupné přicházení dětí do MŠ, volné hry, individuální a skupinová práce, spontánní a řízená činnost, pohybové aktivity

8,30 - 9,30         Hygiena, svačina,smyslové a prožitkové učení,řízená činnost, příprava na pobyt venku

9,30 - 11,30       Pobyt venku

11,30 - 12,00     Hygiena, oběd

12,00 - 12,30     Odchod dětí domů

12,30 - 14,00     Odpočinek, klidové činnosti

14,00 - 16,00      Hygiena, svačina, spontánní a řízené činnosti, postupné rozcházení dětí domů

MŠ Cipísková

Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

V naší Mateřské škole považujeme za důležité, aby se děti učily následovat sebe, své zájmy, své potřeby a svůj vnitřní svět. Podporujeme jejich talenty a dary, objevujeme to v čem vynikají.

Snažíme se o rozvíjení komunikačních dovedností a s láskou a úctou přistupujeme ke všem dětem. Preferujeme učení prostřednictvím hry, využíváme prožitkové, situační a sociální učení, učení nápodobou. Děti zde mají dostatek prostoru pro rozvoj tvořivosti a fantazie.

Rozvíjíme citové prožívání dětí, budujeme společně pozitivní vztah k umění, citlivost k přírodě a celému světu.

Cílem naší jednotřídky je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj a vytvořit harmonické prostředí plné pohody a klidu.

Projekt Šablony Cipísek, reg. číslo "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006306"

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Bc. Jiří Kubela

tel.: + 420 725 980 725

e-mail: gdprposouzeni@outlook.cz

Ochrana osobních údajů