Informační schůzka pro nové i stávající rodiče proběhne v posledním srpnovém týden v MŠ. Datum bude upřesněno, účast nutná - změna stravovacího zařízení, nastavení plateb.

Děkuji, Luňáčková

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

najdete v sekci Zápis do MŠ

MŠ Cipísková

Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

V naší Mateřské škole považujeme za důležité, aby se děti učily následovat sebe, své zájmy, své potřeby a svůj vnitřní svět. Podporujeme jejich talenty a dary, objevujeme to v čem vynikají.

Snažíme se o rozvíjení komunikačních dovedností a s láskou a úctou přistupujeme ke všem dětem. Preferujeme učení prostřednictvím hry, využíváme prožitkové, situační a sociální učení, učení nápodobou. Děti zde mají dostatek prostoru pro rozvoj tvořivosti a fantazie.

Rozvíjíme citové prožívání dětí, budujeme společně pozitivní vztah k umění, citlivost k přírodě a celému světu.

Cílem naší jednotřídky je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj a vytvořit harmonické prostředí plné pohody a klidu.

 

Projekt Šablony Cipísek, reg. číslo "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006306"

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Bc. Jiří Kubela

tel.: + 420 725 980 725

e-mail: gdprposouzeni@outlook.cz

Ochrana osobních údajů