DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace a šířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem, vydaným doporučením MŠMT a mimořádným opatřením MZČR, a po dohodě se zřizovatelem, přistupuji k uzavření Mateřské školy Cipísková od pondělí 16.3.2020 do odvolání.

O dalším vývoji situace Vás budu informovat na webových stránkách školy.

Můžete se také informovat na mobilu 725 524 458.

V případě, že budete potřebovat vystavit žádost o ošetřovné, nahlaste svůj požadavek ředitelce školy.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Edita Luňáčková, ředitelka školy

MŠ Cipísková

Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

V naší Mateřské škole považujeme za důležité, aby se děti učily následovat sebe, své zájmy, své potřeby a svůj vnitřní svět. Podporujeme jejich talenty a dary, objevujeme to v čem vynikají.

Snažíme se o rozvíjení komunikačních dovedností a s láskou a úctou přistupujeme ke všem dětem. Preferujeme učení prostřednictvím hry, využíváme prožitkové, situační a sociální učení, učení nápodobou. Děti zde mají dostatek prostoru pro rozvoj tvořivosti a fantazie.

Rozvíjíme citové prožívání dětí, budujeme společně pozitivní vztah k umění, citlivost k přírodě a celému světu.

Cílem naší jednotřídky je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj a vytvořit harmonické prostředí plné pohody a klidu.

 

Projekt Šablony Cipísek, reg. číslo "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006306"

 

Ochrana osobních údajů