Důležité kontakty

Nemocnice Kolín (dětské oddělení):

 • Dětská ambulance
  Žižkova 146
  280 02 Kolín 3
  Telefon:+420 321 756 419

 

Toxikologické informační středisko (otravy):

 • Telefon: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 (nepřetržitě)

 

Pedagogicko - psychologická poradna Nymburk

 • Masarykova 895/38
  288 02 Nymburk
  Telefon: +420 325 512 667
   

Logopedická klinika Nymburk:

 • PaedDr. Pácalová Naděžda
  Telefon: +420 325 625 424 nebo +420 321 022 268

 

Logopedická klinika Poděbrady:

 • Mgr. Bajtlerová Iva +420 603 378 041

 

Modrá linka důvěry:

 • +420 549 241 010 nebo +420 608 902 410