Platby

 

Úplata za školní rok 2021/2022 je 600,-Kč/měsíčně , platbu prosím uhraďte nejpozději do 15.dne v měsíci na č.u. 107-5407740257/0100

Děti plnící povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Vyúčtovaní plateb za stravné ZŠ Hořátev paní Lenka Hubáčková,

telefon 603 873 895.