Platby

 

Úplata za školní rok 2019/2020 je 600,-Kč/měsíčně , platbu prosím uhraďte nejpozději do 15.dne v měsíci na č.u. 107-5407740257/0100

Děti plnící povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.